Werkgelegenheid

De Globe wil mensen de kans geven werkervaring op te doen, jongeren die bij reguliere horecabedrijven geen stageplek vinden de mogelijkheid geven een opleiding af te ronden en wil deelnemers een zinvolle dagbesteding bieden.

De Globe biedt mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt de mogelijkheid een stap voorwaarts te maken, wil jongeren met risico op uitval de kans bieden om een diploma te halen en een opleiding af te ronden en biedt deelnemers met een zorgindicatie of vrijwilligers leuke en zinvolle participatie in de Groninger samenleving.