Optreden vrouwenkoor CoroCon Capri woensdag 22 november

Op woensdag 22 november vanaf 17.30 uur geeft vrouwenkoor Coro Con Capri een concert in Eeterie de Globe!

Het koor

Het koor uit Lewenborg had als eerste repetitielocatie geitenboerderij de Wegafarm, dit inspireerde ze tot de naam ‘Coro Con Capri’, oftewel: koor bij de geiten.
Het koor groeide uit tot een gezellige groep. De meeste vrouwen ‘van het eerste uur’ zingen nog steeds mee.
 Vanaf het begin is ook uitgangspunt geweest om te streven naar een speelse presentatie, het ‘loskomen uit het vaste rijtje’.

De Laatste Reis naar Riga

Er worden liederen gezongen afkomstig uit alle landen die zich bevinden langs de route naar de Oostzee, van Terschelling tot Riga. Muziek van vroeger en van nu, over de zee, over het leven, over liefde en afscheid. Volksliedjes, smartlappen, klassieke- en lichte muziek.

Op het concert zullen de liederen omlijst worden door een verteller, die het verhaal vertelt van de ondergang bij de Zweedse kust van de Fosca Helena, het schip waar de Terschellinger Albert Kuipers kapitein van was. Dit gebeurde in november 1876.